אדריכלות: ניבה לייכטר

KAMIR_GUR_HOUSE_025
KAMIR_GUR_HOUSE_010
KAMIR_GUR_HOUSE_009
KAMIR_GUR_HOUSE_008
KAMIR_GUR_HOUSE_011
KAMIR_GUR_HOUSE_013
KAMIR_GUR_HOUSE_007
KAMIR_GUR_HOUSE_023
KAMIR_GUR_HOUSE_006
KAMIR_GUR_HOUSE_022
KAMIR_GUR_HOUSE_019
KAMIR_GUR_HOUSE_004