אדריכלות: ניבה לייכטר

BATZRA_HOUSE__0219
BATZRA_HOUSE__0226
BATZRA_HOUSE__0233
BATZRA_HOUSE__0251
BATZRA_HOUSE__0255a
BATZRA_HOUSE__0328
BATZRA_HOUSE__0352
BATZRA_HOUSE__0366
BATZRA_HOUSE__0407
BATZRA_HOUSE__0429
BATZRA_HOUSE__0432